Vilkår

Vilkårene gjelder handel mellom FlexWeb AS (FW) og Kunden (deg/ ditt firma). Vilkårene gjelder fra 22. november 2017 (avløser vilkår fra 13. april 2015), og erstatter tidligere vilkårstekster. FlexWeb AS forbeholder seg retten til å endre på vilkår og betingelser når som helst, og du som kunde er bundet av vilkårene i det de trer i kraft. Endringer trer i kraft 30 dager etter at de er lagt ut offentlig.

Vilkårene gjelder alle tjenester og produkter FW tilbyr dersom ikke annet er oppgitt i de spesifikke vilkårene for profuktet eller tjenesten.

Generelle vilkår

Pris og betaling, kjøp og angrerett

Alle tjenester faktureres i henhold til inngått avtale gjort på bestillingstidspunktet. FW forbeholder seg retten til å justere priser etter øvrig prisstigning, eller ved plutselige og uforutsette kostnadsøkninger. Abonnement (løpende avtaler) må sies opp før neste forfall da de fornyes automatisk dersom ikke annet er angitt i avtale mellom FW og Kunden.

Alle priser oppgis eks. mva dersom ikke annet er spesifisert ved avtaleinngåelse.

Betaling kan skje gjennom bankoverføring ved ordinær fakturering, eller via kortbetaling dersom dette er tilgjengelig. Faktura sendes normalt per epost. Purringer og evt. inkassosaker håndteres av Totalinkasso. FW forbeholder seg retten til å deaktivere kontoer som ikke er betalt etter påminnelse om utestående. 

Fakturering finner normalt sted ved bestilling av FWs tjenester, og det fremkommer tydelig når FW vil fakturere. Bestilling av en prøve-konto er ikke gunnlag for fakturering, men aktivering av en tjeneste til bruk mot kundens domene regnes som start av tjeneste for bruk. Dette utløser fakturering.

Faktura sendes normalt via epost. Kunde kan betale via bankoverføring som instruert på faktura, eller annen betalingsmåte avtalt med FW (kort/ PayPal ol.).

Fakturering for påløpte arbeidstimer: Faktureres normalt etterskuddsvis. FW fakturerer ikke uten avtale, og det gies tydelig beskjed når FW vil fakturere for en tjeneste som bestilles på grunnlag av en supporthenvendelse. All teknisk support er normalt inkludert i en tjeneste. Webredaktør og -utvikling regnes normalt som en fakturerbar tjeneste. Som hovedsak faktureres timer etterskuddsvis. Unntak kan avtales og også fremkomme i bestillingstekst.

Privatpersoner har 14 dagers angrerett på kjøp av tjenester eller produkter. Dette gjelder fra konto ble opprettet, og ikke nødvendigvis fra den ble aktivert for å koples til et domene. Meld oppsigelse skriftlig innen 14 dager til FW via epost/ kundesystem. Privatpersoner kan ikke få refundert timer som er avtalt og påløpt på et prosjekt (f.eks oppstart av hjemmeside der FW skal sette opp design, legge inn innhold etc. )

Bedrifter får ikke refundert fakturerte perioder utenom ved tilfeller der FW har vesentlig misligholdt avtalen, men kan ofte prøve produktet/ tjenesten gratis i en avtalt periode. Oppsigelse må være i hende før ny periode starter. Ved oppsigelse før ny periode krediteres faktura for den nye perioden.

Normalt vil en bestilling via nett bekreftes med en beskjed på skjermen samt en epost levert til epostadressen Kunden har opplyst om. Bestilling via telefon vil bekreftes i telefonsamtalen, samt oftes via en epost til kunden der FW oppsummerer viktige punkter i avtalen.

FlexWeb AS forbeholder seg retten til å si opp avtalen med kunde på 1 måneds varsel, med mindre annet er spesifisert i egen avtale med kunde. I graverende tilfeller forbeholder FlexWeb AS seg retten til å kunne si opp/ låse bruk av en tjeneste umiddelbart.

Tilgang, ansvar og bruk

Kunden får tilgang til produktet eller tjenesten som det er inngått avtale om. Tilganger tilpasses etter type produkt eller tjeneste kunden har kjøpt tilgang til, og reguleres eventuelt av spesielle avtaler som gjøres for den enkelte kunden. Se vilkår for hver enkelt tjeneste eller produkt for spesifikke vilkår.

FW forbeholder seg retten til å nekte kunde tilgang til våre produkter eller tjenester, mot at eventuell faktura krediteres. Ved mislighold fra kundens side vil faktura ikke krediteres men kreves innbetalt. 

Kunden har ansvar for alt innhold på sin eget nettsted, og kunden stilles til ansvar for eventuelle rettighetsbrudd (f.eks bilderettigheter). Kunden har redaksjonelt ansvar for alt innhold på sin egen nettside, inkludert innhold som publiseres i moduler der kundens lesere kan publisere. Dette gjelder bl.a. , men begrenses ikke, til gjestebok, forum og kommentarfelt.

Ansvar

Kunden er selv ansvarlig for å følge Norges lover og regler. Kunden er selv ansvarlig for alt innholdet som legges inn (data, tekst, programvare, musikk, lyder, bilder, fotografier, grafikk, videoer, meldinger, filer eller annen type innhold). Bruk kun bilder du har rettigheter til. - FW og dets eiere forbeholder seg retten til når som helst å si opp avtalen og/ eller slette innhold som dersom myndigheter krver dette. Normalt vil dette skje kun ved overtramp av normale og etiske normer. FW og dets eiere kan på ingen måte lastes for eventuelle tap kunden måtte lide som kommer av kundens engasjement. FW eller eiere er ikke, og kan ikke holdes, ansvarlig for hjemmesidens eller nettbutikkens innhold. Kunden er helt og holdent ansvarlig for eget innhold inkludert bilder og videobruk. Det er ikke tillat å bruke din hjemmeside eller nettbutikk til å vise bilder som er publisert på en ekstern nettside, uten eksplisitt skriftlig tillatelse fra rett opphavsperson.

Kunde samtykker i å bruke tjenesten utelukkende i henhold til denne avtalen, og spesielt at kunden vil oppgi korrekt informasjon i tilknytning til opprettingen av ditt nettsted eller nettbutikk hos FW.

Legg merke til: Produktet og tjenesten leveres under den forutsetning at det ikke brukes til å publisere eller støtte støtende innhold av noen art som er utenfor normal ytringsfrihet. Dette inkluderer masseutsendelse av e-post, søppelpost, distribusjon av virus, ormer, trojanere og annen skadelig aktivitet, pornografi, voksent innhold, overvåkning eller støtende innlegg. Dette gjelder også innhold som genereres av kundens besøkende. 

Kunden tillates ikke å bryte noen lover ved å bruke tjenesten. Alt innhold som FW anser som støtende vil kunne bli slettet umiddelbart og uten forhåndsvarsel. FW vil ikke tilbakebetale abonnementsprisen for en tjenste som opphører på grunn av et brudd på vilkårene her.

Kunden samtykker i at han/ hun ikke vil bruke tjenesten hos FW til å spre passord eller andre personlige opplysninger fra en tredjepart på en ulovlig måte. Kunden samtykker også i at han/ hun ikke vil utgi seg for å være en annen person eller virksomhet eller gi en feilaktig fremstilling av egen tilknytning til en person eller virksomhet. Du samtykker i at du ikke vil presentere eller sende søppelpost (spam).

Alle mottakere av masseutsendt epost må være samtykkebasert. Det vil si at mottaker har spesifikt bedt om å motta eposten. F.eks selv meldt seg på et nyhetsbrev eller nettkurs.

Kunden er ansvarlig for å sikre at innholdet ikke bryter lokale eller internasjonale kopirettigheter på noen måte. FW verken overvåker eller gjennomgår innhold, og er ikke ansvarlig for kvaliteten på eller type innhold kunden har lagt ut. FW er ikke ansvarlig for noe innhold kunden har lagt ut på sin nettside og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav fra kunden eller fra noen tredjepart.

Hvis innholdet til kunden ikke bryter vilkårene, står kunden fritt til å publisere koblinger til nettsiden, og det finnes ingen begrensninger på hva kunden kan publisere på hjemmesiden eller i nettbutikken. 

FW kan ikke holdes ansvarlig av kunden eller en tredjepart for tap eller misbruk av innhold, eller for direkte eller indirekte økonomiske tap som følge av misbruk av innhold.

FW kan ikke bli holdt ansvarlig for misbruk av passord, enten forårsaket av at kunden ikke har holdt det hemmelig eller ved at FWs tjeneste er blitt hacket.

FW forbeholder seg retten til å gi politi eller domstol tilgang til innhold som er lagt ut på din hjemmeside eller nettbutikk. I tilfelle FW mener at en hjemmeside hos oss inneholder ulovlig innhold (f.eks. barneporno) eller fremmer eller deltar i ulovlige aktiviteter, forbeholder FW seg retten til å legge ned kundens nettside uten varsel og informere politiet om det ulovlige innholdet/aktivitetene og kundens identitet.

FW forbeholder seg retten til å sperre tilgang til våre tjenester og/eller blokkere nettsiden til kunden uten forhåndsvarsel.

FW forbeholder seg retten til å slette en inaktiv nettside og alt publisert innhold 2 måneder etter at et abonnement har utløpt. Tilsvarende forbeholder FW seg retten til å slette en ikke-aktivert nettside etter 1 måned fra opprettelsen. Dette betyr at eieren av en aktivert nettside har 2 måneder på seg etter utløpsdatoen til å fornye abonnementet.

FW kan ikke bli holdt direkte eller indirekte ansvarlig for eventuelle tap i forbindelse med sperring og sletting av hjemmesider, nettbutikker eller andre tjenester som FW tilbyr Kunden. FW kan ikke bli holdt ansvarlig for eventuelle tap av alle typer i tilfelle FWs tjeneste er helt eller delvis utilgjengelig.

Domener er underlagt separate vilkår spesifisert av det aktuelle NIC eller registreringsenhet. Dersom kunden ikke overholder disse separate betingelsene kan kunden miste eierskap over og bruk av alle domener som er kjøpt og FW kan ikke bli holdt ansvarlig for dette tapet. Disse separate vilkårene kan inneholde regler for hvordan kunden kan overføre og administrere domener, samt krav om at kunden må oppgi korrekt og gyldig kontaktinformasjon.

Tilgang, ansvar og bruk

Ved bestilling på nett, og ved fakturering av avtale avtalt via telefon eller epost så vil FW opprette en kundekonto på kundeportalen.

FW lagrer kundens kontaktinformasjon og nødvendige opplysninger i regnskaps- , faktura- og oppfølgingsprogrammer. Opplysnigene vil brukes til regnskapsførsel, oppfølging, fakturering og utbedring av tjenestene. FW lagrer ikke kortinformasjon som kortnummer og tilsvarende. Slike sensitive opplysninger håndteres utelukkende av sertifiserte tredjeparts selskaper og tjenester. 

FW deler ikke kundens kontaktinformasjon med fremmede selskaper.

FW sender ut generelle nyhetsbrev som omfatter FWs tjenster og andre tjenester og informasjon som burde være relevante for kunden. Det er fullt mulig for kunden å skrive seg av FWs generelle nyhetsbrev. Dette gjøres via link i det aktuelle nyhetsbrevet. Påmelding til nyhetsbrevet kan skje på FWs nettsider. Det kan forekomme at FW har flere enn ett nyhetsbrev, der noen er mer rettet direkte mot f.eks bruk og drift an nettbutikker. Dermed kan det være at du som kunde vil motta forskjellige nyhetsbrev fra oss. Du vil ha anledning til å melde deg ved ønske.

- FW forbeholder seg retten til å sende informasjon som direkte handler om produktet og tjenesten kunden bruker, som f.eks oppdateringer av EasyEdit og tilsvarende. 

FW samler inn informasjon som kunden selv har opplyst til FW og disponerer det som avklart over.

Revisjoner: 
22. november 2017: Korrigert sti til kundesupport. Fjernet info om betalingsmetoder som ikke lenger er i bruk. Angitt mer spesifikt at oppsigelse av hjemmeside må skje før ny periode starter (kunne misforståes i tidligere versjon. Praksis er ikke endret.).

Web Statistics