Du er viktig for oss

Vi bestreber oss på å svare raskt, og vi legger vekt på personlig service. Noen ganger betyr det at vi er opptatt med en annen kunde når du ringer, og det beste du da kan gjøre er å opprette en sak i kundeportalen. Dét sørger for at du beholder din plass dersom det er kø.
Alle henvendelser om endring av domener, eierskap og liknende MÅ sendes oss skriftlig.
Vilkår: les mer her
FlexWeb:
en del av Responspartner AS
Postadresse:
c/o Alf Henning Olsen
Skjærgårdsveien 22
4876 Grimstad
Telefon: (+47) 45059000
Kontortid:
Mandag til Fredag: 10 - 16
Evt. ved avtale
Web Statistics